Kepala Inspektorat Kabupaten Muna Barat, Drs. Hainuddin.

Kepala Inspektorat Kabupaten Muna Barat, Drs. Hainuddin.